Modelləmə

Modelləmə

Mövcud və ya layihələndirilən məkanın kompüter programlarında üçölçülü modelləşdirilməsi həyata keçirilməkdədir.

Mövcud məkanın və ya layihələndirilən məkanın fiziki xüsusiyyətlərə bağlı olaraq (məkanın ölçüləri, material spesifikasiyası ves.) üçölçülü modelləşdirilməsi və vizualizasiyası sifarişçinin istəyinə əsasən istər İNTEGRA akustik konsalting şirkəti tərəfindən, istərsə də sektorda mövcud olan digər memarlıq və dizayn şirkətləri tərəfindən həyata keçirilə bilər.