Kinoteatr salonu

Kinoteatr salonu

Müasir dövrdə bir çok kinoteatr salonu böyük ticarət mərkəzlərinin içərisində yerləşməkdədir. Kino həvəskarlarının filmləri keyfiyyətli bir şəkildə seyr etmələri üçün kinoteatr salonlarında düzgün dizayn olunmuş akustik mühitə ehtiyac vardır.  Ancaq bir çox kinoteatr salonundaki ən böyük akustik problem əks-səda (exo) problemidir. Əks-səda həm nümayiş etdirilən filmin səsini, həm də içəridəki insanların danışıq səslərini kontrolsuz şəkildə çoxaldaraq narahat edici akustik mühit yaranmağına səbəb olur. Buna görə də akustik layihələndirmə zamanı kinoteatr salonlarındakı əsas hədəf əks-səda problemini həll etmək üçün düzgün iç məkan materialları seçərək səs izolyasıyasını təmin etməkdir. Səs izolyasıyası istənilən şəkildə əldə edilərsə həm iç məkandan çölə doğru səs keçişi olmayacaq , həm də salona bitişik qonşu  məkanlardan salon içərisinə əlavə səs-küy daxil olmamış olacaq. Beləliklə, kinoteatrlarda istənilən akustik mühiti əldə etmək mümkün olacaqdır.